Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden voor: privacy statement, de website, ontwerpen, webshop en workshops (inclusief corona maatregelingen).

Privacy Statement

Ceciel Maakt, gevestigd aan Benedictijnenborch 17, 5241 KR Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Benedictijnenborch 17, 5241 KR Rosmalen.

Ceciel van der Pas – Keuben is de Functionaris Gegevensbescherming van Ceciel Maakt. Zij is te bereiken via hallo(at)cecielmaakt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ceciel Maakt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@cecielmaakt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ceciel Maakt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Ceciel Maakt analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Ceciel Maakt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De wettelijke grondslag is het aangaan van een overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ceciel Maakt neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ceciel Maakt) tussen zit. Ceciel Maakt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google analytics om op de website het surfgedrag van bezoekers te meten, Mail Chimp en Jetpack voor het verzamelen van emailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven van Ceciel Maakt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ceciel Maakt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnumer en mailadres) > Bewaartermijn: 7 jaar voor fiscale doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ceciel Maakt verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ceciel Maakt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

Google analytics | Website | PRIVACYVERKLARING
Hostnet | Website hosting | E-mail | PRIVACYVERKLARING
Wordpress | Website, contact en nieuwsbrief | PRIVACYVERKLARING
Mailchimp | Nieuwsbrief | PRIVACYVERKLARING
Eventbrite | Verkoop tickets voor workshops | PRIVACYVERKLARING
Social Media | Promotionele doeleinden
Leveranciers | Leveringsdoeleinden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ceciel Maakt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ceciel Maakt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Cookies wat zijn dat en wat doen ze

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ceciel Maakt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@cecielmaakt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ceciel Maakt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ceciel Maakt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hallo(at)cecielmaakt.nl

Algemene voorwaarden website Ceciel Maakt

Ceciel Maakt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, KvK registratie: 66685583

Ceciel Maakt besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Ceciel Maakt kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel, of betrouwbaar is.

Ceciel Maakt garandeert niet dat de site continu beschikbaar, veilig of fout vrij is. Ceciel Maakt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.cecielmaakt.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Ceciel Maakt worden geëxploiteerd. Degelijke links worden uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Ceciel Maakt heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Beeld-, merk- en auteursrecht 

Ceciel Maakt gebruikt naast eigen beeldmateriaal ook beeldmateriaal van derden, bronvermelding is hier een belangrijk onderdeel van. Mocht jij menen een recht te bezitten op een beeld op de website en staat je naam niet vermeldt, neem dan contact met ons op zodat de juiste bronvermelding geplaatst kan worden. Alle informatie op en van deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Reacties 

Je kunt reacties achter laten op delen van de website. Ceciel Maakt behoudt zich het recht voor de reacties te controleren op taal- en stijlfouten en deze zo nodig te redigeren of weigeren indien ze in strijdt zijn met algemene normen en waarden van fatsoen.

Advertorial en Review

Op Ceciel Maakt verschijnen regelmatig reviews of advertorials. Sommige review producten zijn al in ons bezit, andere producten krijgen we (gratis) toegestuurd.

Soms krijgen we betaald voor het schrijven van advertorial content. Op die manier kan er full time aan de website gewerkt worden en kan het gebruik van Ceciel Maakt voor de lezer gratis blijven.

Dat betekent overigens niet dat we onze mening laten beïnvloeden, daar zijn wij veel te eigenwijs voor.

Als we enthousiast schrijven over producten of over merken dan worden we daar ook echt blij van. Alle inhoud van de artikelen, advertorials en reviews wordt namelijk door de Ceciel Maakt redactie zelf geschreven en er is altijd de keuze om een aanvraag wel of niet te behandelen.

Alleen zo kunnen wij en jij er zeker van zijn dat we staan achter datgene wat we schrijven.

Winacties

Voorwaarden van deelname staan, tenzij anders vermeldt, direct bij de winactie vermeldt. Per deelnemer (persoon gebonden aan ingevuld e-mail- of social media account) is slechts 1 deelname geldig. Bekendmaking van de winnaar geschiedt via email. De winnaar kan tot uiterlijk 1 week aanspraak maken op zijn of haar prijs. Hierna vervalt zijn of haar aanspraak op de prijs automatisch. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere prijzen. Prijzen worden alleen opgestuurd naar Nederlandse postadressen en niet naar het buitenland. Over de winactie, toekenning en uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Algemene Voorwaarden Webshop 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Webshop Ceciel Maakt. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je hier akkoord mee gaat. Webshop Krijtstifttekening garandeert dat de producten voldoen aan de vermelde specificaties.

DIGITALE PRODUCTEN

DOWNLOADS
Bij aankoop van een ontwerp, kun je deze 2 maal downloaden maar zo vaak printen als je wil.

PERSOONLIJK GEBRUIK
De printables zijn voor persoonlijk gebruik. Je mag het dus niet doorverkopen, digitaal of geprint.

PRIJZEN
Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% btw.

PRIVACY
Webshop Ceciel Maakt houdt zich aan de Wet van Persoonsregistraties. We respecteren je privacy en zullen je gegevens niet verstrekken aan derden.

RETOUR
Het is niet mogelijk om je geld terug te krijgen aangezien het om digitale producten gaat, is het niet te controleren of je product gebruikt is of niet.

GARANTIE
Webshop Ceciel Maakt garandeert dat de producten in de shop van hoge kwaliteit zijn. Schade veroorzaakt door opzet of roekeloosheid zijn voor eigen verantwoording.

AFBEELDINGEN
De afbeeldingen zijn slechts een benadering en kunnen er op elk scherm anders uitzien, dus hier kunnen geen rechten aan verleend worden.

OVERMACHT
Webshop Ceciel Maakt is niet aansprakelijk indien een overeenkomst niet nagekomen kan worden door overmacht.

LEVERING
De printables zijn altijd op voorraad, deze zijn direct te downloaden na betaling. Je krijgt per email een download-link.

overige producten uit de Webshop

PRODUCTEN
– De producten die je in mijn webshop vindt, zijn met veel liefde gemaakt. De kaarten worden gedrukt in Nederland;
– Neem in acht dat producten qua kleur in de werkelijkheid iets kunnen afwijken van de schermweergave.  Met het maken en bewerken van de productfoto’s probeer ik zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijk kleuren te blijven;
– Wanneer je een product in de webshop koopt, betekent dit niet dat je de auteursrechten/copyright koopt. Je mag het product gebruiken, maar je mag het niet reproduceren of voor commercieel gebruik (denk aan een logo, flyer of voor je website etc.) gebruiken. Wil je dit wel doen? Neem dan contact met mij op. Het auteursrecht/copyright blijft ten allen tijden bij Ceciel Maakt.

BESTELLEN EN BESTELLINGEN
– Heb je binnen 2 dagen geen bevestigingsbericht van je order ontvangen? Kijk eerst in je ongewenste mailbox. Staat de mail hier ook niet in? Dan kan het zijn dat er iets mis is gegaan met de bestelling. Mocht dit gebeurt zijn, stuur mij dan een e-mail, dan lossen we het samen op;
– De facturen en pakbonnen worden digitaal toegezonden: minder printen is minder bomen kappen en dat is weer beter voor het milieu;
– Bestel je voor iemand anders? Geef dit dan aan in het vakje ‘opmerkingen’. Dan zorg ik dat de offerte/factuur op jouw naam staat en de bestelling naar de ontvanger van de bestelling wordt verstuurd.
– Laat je jouw bestelling verpakken als cadeautje? Dan kan ik er een handgeschreven kaartje aan toevoegen en zorg ik dat de bestelling verder feestelijk verpakt wordt. Ik verpak helaas niet op thema (denk aan liefde, bruiloft, verjaardag etc.). Beledigende teksten ga ik niet mee akkoord.
– Mocht één van de items  in de webshop zijn uitverkocht, dan kan het zijn dat deze niet meer terugkeert. Mocht je graag willen weten of dit item terugkomt, stuur mij dan een mailtje.

PRIJS
– De prijzen zijn INclusief btw.
– De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten komen altijd voor rekening van de koper.

VERZENDING
– Binnen 1 – 3 werkdagen verzend ik jouw pakketje;
– Ophalen is ook mogelijk. Je ontvangt mijn adres na het plaatsen van je bestelling;
– De verzendmethode staat bij het product;
– Ik verpak de pakketjes met veel zorg. Dit kan extra bescherming zijn in de vorm van karton of het gebruik van bubblewrap of andere beschermingsmiddelen. Ik probeer zo min mogelijk plastic te gebruiken, maar soms kan ik niet anders omdat ik het product wil beschermen (denk aan weersomstandigheden). Wanneer het kan, gebruik ik gerecycled materiaal;
– Zorg dat jouw adres correct is ingevuld, hiervoor ligt de verantwoordelijkheid bij jou. Heb je een foutje gemaakt? Stuur mij dan zo snel mogelijk een bericht toe. Mocht je niet op tijd de fout door hebben en heb ik jouw bestelling al verzonden, dan komt de bestelling mogelijk niet bij jou aan. Ik ben dan niet verantwoordelijk voor het niet aankomen van de bestelling;
– Check voor het bestellen of je brievenbus groot genoeg is. Het grootste brievenbuspakketje wat ik verzend is 350 mm x 250 mm x 28 mm. Brievenbussen, volgens PostNL, zouden 380 mm x 265 mm x 32 mm zijn. Mocht je brievenbus te klein zijn, neem dan contact met mij op. Ik zorg er dan voor dat je brievenbuspakketje verzonden wordt als pakket;
– Ik verzend op dit moment alleen binnen Nederland;
– Ik houd de levertijd van PostNL aan: 2 – 5 dagen;

LEVERBAARHEID
– Wanneer er vertragingen van de bestelling optreden, zal ik je hiervan op de hoogte stellen;
– Vertragingen van bestellingen die veroorzaakt worden door machten buiten mijn doen om (ziekte, sterfte, pandemie, epidemie, drukte bij de post) ben ik niet aansprakelijk voor;
– Ik ben niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of schade wanneer de bestelling te laat geleverd wordt.

RUILEN EN RETOURNEREN
– Heb je het verkeerde item ontvangen? Mijn excuses! Stuur een foto van je ontvangen pakket + je bestelnummer en volledige naam via de e-mail naar mij. Ik zal op mijn kosten alsnog het juiste item naar je toesturen;
– Helaas kan het voorkomen dat je pakket beschadigd raakt in de post. Mocht het voorkomen, stuur een foto van je pakket + je bestelnummer en je volledige naam via de e-mail naar mij. Maak hiervan melding binnen 7 dagen;
– Is je pakketje kwijt geraakt in de post? Stuur mij een e-mail met je volledige naam + bestelnummer en eventueel de tracking code van het pakket;
– Gepersonaliseerde items, zoals portretten, kunnen na afnemen niet meer geretourneerd worden.

KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID EN GESCHILLEN
– In het geval van een geschil lossen wij deze gezamenlijk onderling op;
– De aansprakelijkheid van Ceciel Maakt blijft te allen tijde beperkt tot het bedrag van het bestelde product;
– Heb je een klacht over het door mij geleverde product? Dan hoor ik dat graag van je. Neem bij klachten contact met mij op via de mail: hallo at cecielmaakt.nl

Algemene voorwaarden ontwerpen

1. SCHETSFASE EN DEADLINE

 1. a) Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.
  b) Afspraken over (tussentijdse) deadlines, worden van te voren afgesproken in gezamenlijk overleg.

Vertraging kan mede worden voorkomen door het tijdig feedback geven op tussentijds aangeleverde schetsen of uitwerkingen. De verantwoordelijkheid voor vertraging opgelopen door een late reactie van de opdrachtgever, ligt dan ook bij de opdrachtgever, en kan verschuiving van de deadline betekenen.

2. WIJZIGING, OF ANNULERING OPDRACHT

 1. a) Bij meerwerk of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de briefing, zal in gezamenlijk overleg een meerprijs worden bepaald op basis van het voor de ontwerper gebruikelijke honorarium.
  b) Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd voor het al gedane werk, tenzij aantoonbaar sprake is van wanprestatie van de zijde van de ontwerper.

3. VERANDERINGEN IN DE ONTWERPEN

Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder toestemming van Ceciel Maakt, veranderingen in de ontwerpen aan te (laten) brengen.

4. NAAMSVERMELDING

De naam van de ontwerper moet op passende wijze in de publicatie vermeld worden.

5. AUTEURSRECHT

 1. a) Mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht bij Ceciel Maakt.
  b) De opdrachtgever verkrijgt, tenzij anders afgesproken, door betaling het exclusieve recht om de ontwerpen te publiceren in de afgesproken uitgave. Dit kan gaan om raamtekeningen, muurtekeningen, posters, boeken, promotiemateriaal enz. zoals omschreven staat in de offerte en of opdracht.
  c) Mocht de opdrachtgever de ontwerpen vaker willen gebruiken, in een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijv. het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met Ceciel Maakt en kunnen we daar een vergoeding voor afspreken.

6. EIGENDOMSRECHT

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de ontwerpen eigendom van Ceciel Maakt.

7. BETALING

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, dan is het hem niet toegestaan het werk te publiceren/ te vermenigvuldigen.

Algemene voorwaarden Ceciel Maakt voor Workshops

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Ceciel Maakt afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden voor een workshop, geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Ceciel Maakt.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.2 Ceciel Maakt behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving bevestigd maar nog niet definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Hierna volgt een aparte mail met bevestiging van de deelname van de workshop.

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 5 en 12 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3: Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.

3.2 Bij annulering of afmelding voor een workshop of cursus wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Geen refunds. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

4: Annulering/verplaatsing door Ceciel Maakt 

4.1 Ceciel Maakt is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 dagen voor aanvang bericht.

4.2 Ceciel Maakt is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen.

4.3 Ceciel Maakt is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering door Ceciel Maakt wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering direct te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Ceciel Maakt.

5.2 Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.

6: Klachten 

6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Ceciel Maakt op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid

7.1 Ceciel Maakt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Ceciel Maakt is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

8: Geheimhouding

8.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig

9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet altijd toegestaan, vraag Ceciel Maakt tijdens de workshop wat wel of niet via social media gedeeld mag worden. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Ceciel Maakt toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

9.2 Ceciel Maakt behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.3 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

10: Aanvullende Corona maatregelingen

10.1 Gezondheid

Al onze maatregelen zijn er op gericht om onze cursisten van workshops van Ceciel Maakt optimaal te beschermen tegen een eventuele virusbesmetting. Als basis hanteren wij daarom in ieder geval de volgende uitgangspunten:

 • voelt Ceciel Maakt zich niet lekker;
 • vertoont zij verkoudheidsverschijnselen (hoesten/niezen/snotteren);
 • heeft zij verhoging/koorts;

dan nemen wij contact op om de activiteit te verplaatsen of af te blazen. De workshops van Ceciel Maakt gaan dus alleen door als zij zich 100% goed voelt en klachtenvrij is.

In geval van een incidentele hoest of nies, gebeurt dit uiteraard conform richtlijnen in de elleboogholte.

10.2 Maatregelingen bij de workshops

Voor de workshop gelden de volgende maatregelingen:

 • 1,5 meter is de nieuwe regelgeving. Dat geldt voor elke aanwezige: de cursisten en Ceciel Maakt.
 • Geen handen schudden of anderszins fysiek contact.
 • Cursisten blijven thuis bij ziekteverschijnselen.
 • Indien mogelijk worden workshops op locatie zoveel mogelijk buiten gehouden.
 • Leenmaterialen tijdens workshops worden extra gereinigd. Echter zal er zoveel mogelijk gebruikt worden gemaakt van materialen die de cursisten zelf mogen houden. Workshops worden dan ook inclusief materialen aangeboden.